Aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Number 1 Tickets & Travel BV, opererend onder de naam Number 1 Voetbalreizen, (KvK nr. 71771735) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Bij toetreding tot de SGR is Number 1 Voetbalreizen ook direct toegetreden tot het SGRZ.

SGRZ is het zakelijke zusje van SGR dat zich richt op groeps- en incentivereizen, schoolreizen en zakelijke reizen. Het is een garantiefonds voor de zakelijke markt. SGRZ is opgericht in verband met de wet op de reisovereenkomst (1 juli 2018), die ook garantie op zakelijke reizen voorschrijft. Daarnaast is er in de zakelijke reismarkt behoefte aan andere vormen van garantie. Kijk voor een overzicht van de verschillen tussen SGR en SGRZ op www.sgrz.nl.